คาเฟ่

Mae Wong National Park

เปิดแล้ว! อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดรับสมัครทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู 11-13 ต.ค.นี้

หัวข้อที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่เที่ยวธรรมชาติที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร และยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาโมโกจูที่สายเดินป่าต่างหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องไปพิชิตให้ได้ซักครั้งในชีวิต ซึ่งตอนนี้ทางอุทยานก็ได้ออกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดรับสมัครคนพิชิตยอดเขาโมโกจูแล้ว 11 -13 ต.ค. 66 นี้ เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วไปลุยเขากัน!

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดรับสมัครพิชิตยอดเขาโมโกจู 11 -13 ต.ค. 2566

ขั้นตอนการสมั

     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้พิชิตยอดเขาโมโกจู สามารถสมัครได้แล้ววันที่ 11-13 ตุลาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

Mae Wong National Park
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดรับสมัครทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู 11-13 ต.ค.นี้
 • กรอกข้อมูลใน Google form ตาม QR Code ทางเพจ Facebook: อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park
 • ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารสําหรับกรอกใบสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ทางเพจ Facebook : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park
 • ชําระค่าใช้จ่ายการดําเนินกิจกรรม จํานวน 2,500 บาท/คน เพื่อยืนยันสิทธิ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 (เอกสารหมายเลข 3)

คุณสมบัติผู้เข้าสมัครผู้เข้าพิชิตยอดเขาโมโกจู

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่าระยะไกล พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น ใบประกาศนียบัตรการเดินป่า บัตรผ่านการอบรมโรงเรียนนักเดินป่า ภาพถ่ายที่ยืนยันได้ว่าผ่านการเดินป่าในเส้นทางเดินป่านั้นๆ (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 70)
 3. เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง เป็นนักกีฬา ไตรกีฬา นักกีฬาวิ่งเทรล หรืออื่นๆ (ระบุประเภท) พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น บัตรนักกีฬา เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการแข่งกีฬา รวมถึงเป็นผู้ที่ออก กําลังกายเป็นประจํา และสม่ำเสมอ พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น ภาพถ่ายการออกกําลังกาย (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 20)
 4. ใบรับรองแพทย์ ระบุการมีประวัติสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินป่า เช่น โรคหัวใจหลอดเลือด โรคลมชัก โรคหืดหอบ โรคที่เกี่ยวข้องกับข้อเข่า โรคที่เกี่ยวข้องกับสมองโรคความดัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์เท่านั้น)
 5. ลําดับการสมัคร ก่อน-หลัง (กรณีที่คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาก้อนผู้ที่สมัครทีหลัง)
 6. อื่นๆ (ตามดุลพินิจของคณะทํางานกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 10)
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 8. หนังสือตกลงยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น)
Mae Wong National Park
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ยอดเขาโมโกจู

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมจะได้เดินป่าระยะไกลขึ้นไปบนยอดเขาโมโกจู โดยมีทริปให้เลือก 18 เที่ยวด้วยกันค่ะ จำกัดเพียง 25 คนต่อทริปเท่านั้น กิจกรรมนี้ใช้เวลา 4 คืน 5 วัน รวมระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นไกด์นำเที่ยวและดูแลความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 คนต่อเที่ยว และนักท่องเที่ยวแต่ละคนสามารถบรรทุกสัมภาระทั่วไปได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก

ศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ทาง>> 18041809.pdf (me-qr.com)

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park
ยอดเขาโมโกจู

ข้อมูลเบื้องต้น ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

 • ระยะทาง : 64 กิโลเมตร (Round Trip)
 • ความสูง : 1,964 กิโลเมตร
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • ช่วงเวลาเปิด : พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ระดับความยาก 5/5

ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสูงที่สุดในผืนป่าตะวันตก (Western Forest Complex) โมโกจูเป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า คล้ายว่าหรือเหมือนว่าฝนกำลังจะตก เนื่องจากบนยอดเขามีเมฆหมอกปกคลุมหนามาก ปกคลุมทั่วบริเวณป่าตะวันตกได้ไกลสุดลูกหูลูกตา หากโชคดีท้องฟ้าเปิดจะได้เป็นทางช้างเผือกอย่างใกล้ชิด ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ ระหว่างทางยังสามารถพบเห็นรอยตีนเสือโคร่ง กระทิง ช้างป่า กวางป่า นกเงือกกรามช้าง และนกกก หรือ นกกาฮัง ฝูงใหญ่อีกด้วย

การเดินขึ้นเขาพิชิตยอกโมโกจูนั้นเป็นการเดินป่าระยะไกล (Trekking Trail) เส้นทางจะเป็นทางราบสลับทางชันถึงชันมาก มีความลำบากตั้งแต่เริ่มต้นเดินทาง ต้องใช้ความอดทนสูง จึงถือเป็นความท้าทายมากๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า ต้องเดินเท้าระยะทางไป-กลับ 64 กิโลเมตร มีการพักแรมหรือตั้งแคมป์ในป่าเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

ดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมทาง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park

ครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ หรือร้านอาหารเจ้าดังไหนอีก สามารถติดตามได้ทาง painaidee

Harry toms